درباره ما

موسسه حقوقي «افق پرواز کبوتر صلح»  با بهره گيري از حقوقدانان و وکلاي مجرب  و همچنين اساتيد دانشگاهي  و متخصصين رشته هاي مختلف که همواره هميار ما بوده و هستند و عميقا نيز به اين مهم مي باليم، با تفکرِ «شايسته سالاري و تخصص گرايي »  اهداف  ارائه ي خدمات حقوقي خود را در سطح داخلي و بين المللي دنبال مي کند. معتقديم که به دليل عدم آشنايي با مسائل پيچيده ي حقوقي  بروز خسارات جبران ناپذير مادي و معنوي بر اشخاص محتمل بوده  و  در راستاي حفظ منافع و ممانعت از ايجاد خسارت، روشن ترين راه را استفاده از دانش و توانمندي صاحبنظران و متخصصان دانسته، که به يقين چنين اقدامي باعث افزايش قدرت ريسک و کاهش آسيب خواهد بود. لذا با اين ديدگاه برآن شديم تا با شکل دهي خدمات حقوقي از جمله قبول وکالت  و ارائه ي مشاوره به صورتخصصي ، انفرادي يا گروهي به اشخاص حقيقي و حقوقي  باجديت قدم برداريم و آمادگي انعقاد قرارداد در زمينه هاي گوناگون را داريم.همچنين اين موسسه براي نخستين بار شايد در سطح جهان نسبت به تشکيل «گروه مذاکره کننده»  اقدام نموده که به صورت حرفه اي در راستاي نيل به اهداف مخاطبان آمادگي مذاکره با طرفهاي قرارداد را دارا مي باشد.قابل توجه است که از حضور ديگر  حقوقدانان، کارشناسان ، پژوهشگران و خبرگان در هر مکاني که هستند با آغوشي باز استقبال مي نماييم. در زير نيز نمونه هايي از زمينه ي فعاليت اين موسسه به استحضار رسانده مي شود.  

 

*قبول وکالت در دعاوي بين المللي:

قرارداد فروش بين المللي کالا-روشهاي پرداخت و تضمين پرداخت در قراردادهاي بين المللي-حمل و نقل -بيمه-ايجاد نمايندگي و شعبه در خارج از کشور و داخل کشور-سرمايه گذاري در ايران-تعيين قانون حاکم بر قرارداد-صلاحيت قضايي و حل و فصل دعاوي-صادرات و واردات با طرف خارجي-گمرک و ... .

*قبول وکالت در دعاوي حقوقي:

ثبتي-بيمه اي-بانکي-گمرک- صادرات و واردات- خانواده-املاک-اجاره-ارث-نکاح-طلاق-نفقه-مهريه-جهيزيه-تنظيم سند رسمي-بازرگاني-اختلافات ناشي از قراردادها- تجارت الکترونيکي-گشايش اعتبارات اسنادي داخلي-و... .

 

*قبول وکالت در دعاوي کيفري:

جعل-استفاده از سند مجعول-کلاهبرداري-خيانت در امانت-قتل-توهين-نشراکاذيب-فروش مال غير- انتقال منافع- سرقت-مواد مخدر- رابطه نامشروع-قاچاق کالا و ارز-جرائم رايانه اي- جرائم محيط زيستي-جرائم اقتصادي-و ... .

 

*تنظيم پيش نويس قرارداد:

بين المللي-بيع متقابل-پرفورما اينويس-حمل و نقل دريايي،زميني، هوايي- صلح-هبه-اجاره-بيمه-مزارعه-بيع-جعاله-عاريه-وقف-مضاربه-ماده 10 قانون مدني-حفظ محرمانه اطلاعات-تبادل اطلاعات-حقوق مالکيت معنوي و تجاري  و ... .

 

*قبول وکالت در مراجع:

دادسرا عمومي و انقلاب-دادسراي نظامي-دادگاه عمومي جزايي-دادگاه انقلاب-دادگاه نظامي 1 و2-دادگاه عمومي حقوقي-دادگاه خانواده-دمحاکم تجديدنظر-ديوان عالي کشور-ديوان عدالت اداري-شوراي حل اختلاف- شعب تشخيص و هيات حل اختلاف  اداره کار –هيات هيا حل اختلاف مالياتي- مراکز و موسسات داوري داخلي يا بين المللي-محاکم صلاحيتدار خارجي و در حدود صلاحيت و... .

 

*گروه مذاکره کننده در امور:

اقتصادي-صنعتي-الکترونيک- رايانه اي(نرم افزارو سخت افزار)-بيمه- حسابداري و حسابرسي- قالبسازي-صادرات و واردات- قالي و فرش و موکت-حبوبات-طلا و جواهرات- منسوجات و .... .

 

*ارائه مشاوره در کليه امور حقوقي(داخلي و بين المللي)

 

*معرفي داور جهت حل و فصل اختلافات در عرصه ي داخلي و بين المللي