گروه مذاکره کننده

در جهت گسترش اهداف، اعم از اقتصادی، فرهنگی و غیره آن،ضرورت وجود گروهی متخصص و مسلط به موازین قانونی و فنی به خوبی احساس می شود.تحمل اکثر خسارات به دلیل عدم دقت لازم و آگاهی کامل نسبت به اعمال و موضوعاتی است که گاها منتهی به انعقاد قرارداد می گردد.که با این وصف «موسسه حقوقی افق پرواز کبوتر صلح» ایجاد گروهی صاحب نظر، متخصص و متبحر را در دستور کار خود قرار داده تا به صورت تخصصی با طرف قرارداد شما وارد مذاکره شده و نظر به جمیع جهات بتواند گفتگوهای مقدماتی را تا تنظیم قراردادی مطلوب به پیش برد. اشخاصی که جهت مذاکره معرفی می شوند هر یک در گرایش علمی خود از مبرزین بوده و استفاده از دانش و تجربه ی گرانقدر آنها آسودگی خاطر در تنظیم قرارداد را به همراه خواهد داشت . لذا گروه و یا گروه های مذاکره کننده ی ما آمادگی این را دارند تا با عنایت به تخصص های موجود نسبت به مذاکره با طرفهای قرارداد شما اقدام کنند. نحوه ی همکاری و قراردادهایی که با شما منعقد خواهیم نمود بسته به موضوع، متفاوت بوده و جهت اطلاهات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

جهت ملاحظه ی رزومه ی افراد مذاکره کننده اینجا را کلیک کنید.