امور موکلین

در راستای پاسخگویی و در جریان امور قرار گرفتن  موکلین و همچنین ارباب رجوع محترم و مشاهده ی لوایح تقدیمی به محاکم و مراجع ذی صلاح و نیز جهت تماس با وکیل و موسسه و اخذ زمان ملاقات و ارسال سوال و مقاله و مشاهده ی آرای داوری و دیگر موارد مرتبط می توانید شخصا به دفتر «موسسه ی حقوقی افق پرواز کبوتر صلح»مراجعه کرده و با دریافت کلمه ی شناسایی و همچنین کلمه عبور به صفحه ی اختصاصی خود وارد و از آخرین اقدامات صورت پذیرفته مستحضر شوید. شایان ذکر است موکلین گرامی می توانند در خصوص مشاهده ی روند پروندیشان در محاکم دادگستری به درگاه خدمات الکترونیک قضایی رجوع کنند؛ در این مورد شماره پرونده و رمز شخصی را از دفاتر شعب دادگستری دریافت نمایید.

 

جهت ورود به صفحه ی اختصاصی خود اینجا را کلیک کنید.

 

جهت ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی اینجا را کلیک کنید.