داوری

داوري رسيدگي خارج از دادگاه است كه طرفين اختلاف مي توانند موضوع متنازع فيه را جهت حل و فصل به داور یا داوران مورد اعتماد خود ارجاع نمايند.از مزایای داوری خصوصی بودن،سریع بودن،ساده بودن، تخصصی بودن، و گاها کم هزینه تر بودن از طرح اختلاف در مراجع قضایی است. رفع اختلاف به شخص ]یا اشخاص[ ثالث بی طرفی که «داور» نامیده می شوند سپرده شده که پس از بررسی دقیق اطلاعات و مدارک، نظر خود را اعلام می نماید، که این نظر برای طرفین اختلاف لازم الرعایه بوده و  در صورتی که محکوم علیه به رای داور پایبند نباشد از طریق مراجع قضایی رای  اجرا خواهد شد.شایان ذکر است که انتخاب داور یا داوران با توافق طرفين اختلاف حاصل مي گردد و افرادي انتخاب مي شوند كه مورد اطمينان,اعتماد و احترام طرفين باشند و بهتر آن است كه در زمينه مورد اختلاف و نيز نسبت به قوانين و مقررات حاكم و همچنین عرف مورد اختلاف اطلاع کافی داشته باشند.اشخاص می توانند با تراضی، اختلافات خود را چنانچه در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد در هر مرحله ای به داوری ارجاع نمایند و همچنین متعاملین در ضمن یا به موجب قرارداد جداگانه این اختیار را دارند که شرط رجوع به داور در صورت بروز اختلاف را در ضمن عقد خود لحاظ کنند، در هر حال برای طرفین این حق وجود دارد که انتخاب داور را به دادگاه یا شخص ثالثی نیز واگذار کنند.

 

«موسسه ی حقوقی افق پرواز کبوتر صلح» در جهت ارائه ی خدمات خود و با توجه به اهداف مشخص، متخصصین و صاحبنظرانی را جهت حل و فصل اختلاف و به عنوان داور معرفی می نماید. حسب نوع اختلاف و اهمیت موضوع انتخاب داور یا هیات داوری مقدور است.

 

جهت مشاهد ی داوران محترم پیشنهادی اینجا را کلیک کنید.