تجارت بین الملل

 

ضرورت ایجاد روابط تجاری با تجار دیگر کشورها به شدت مشهود است و چه پسندیده است که صادرات به خارج از مرزهای کشور به طریق صحیح و با کمترین ریسک اقدام شود و یا حتی کالاهای ساخته شده در دیگر کشورها با راهکارهایی مناسب به داخل ایران وارد گردند. به دلیل خارجی یا بین المللی بودن اینگونه مراودات، تجار بیم از دست دادن سرمایه های خود را دارند،هر چند احتمال تحقق چنین امری وجود دارد، لکن می توان با تفکری خردمندانه و با بهرگیری از مشاوران امر، به شدت ریسک موضوع را پایین آورد و با ذهنی آسوده و با نگرشی جهانی قدم های مهم و مثبتی برداشت. در این راستا موسسه حقوقی «افق پرواز کبوتر صلح» آمادگی ارائه ی خدمات حقوقی در زمینه ی تجارت بین الملل را در دستور کار خود قرارداده  و همراه شما از ابتدای مذاکراتتان با طرف قرارداد و تا دریافت کالا و یا تحویل آن خواهد بود و شما را یاری می نماید تا نسبت به قراردادهای حمل و نقل، بیمه، بیع کالا و دیگر عقود مرتبط با دقت عمل کرده و در صورت لزوم در مراجع حل اختلاف داخلی و داوری های بین المللی به نمایندگی یا وکالت از سوی شما حضور خواهیم داشت و حتی آمادگی این را داریم که به داوری اختلافات بین المللی نیز بپردازیم و همچنین در خصوص موارد و مسائل گمرکی و مالیاتی گام به گام با شما هستیم. شایان ذکر است از طریق این پایگاه الکترونیکی به معرفی برخی محصولات اشاره می شود که خواهشمند است متقاضیان در خصوص جزئیات موارد فوق الذکر با ما در تماس باشند.